Výuka a praxe

Praxe archeologické exkavace B (kód AEA_43) probíhá v letních měsících. Studenti absolvují 3 týdenní terénní praxi na systematickém archeologickém výzkumu, kde si vyzkouší postupy související s průběhem exkavace a post-exkavačního zpracování např. kresebné i digitální dokumentace výzkumu, práce s totální stanicí a další.

  

Každoročně zde také probíhá praxe v rámci předmětu Geodézie v archeologii B (kód AEB_36). Studenti si vyzkouší využití základních měřičkých postupů, měření pomocí totální stanice či GPS.

 

V průběhu roka je také možnost účastnit se menších krátkodobých prospekčních aktivit.