Pohansko u Břeclavi

Hradisko Pohansko leží asi 2,5 km jižně od Břeclavi v prostoru lužních lesů nad soutokem Moravy s Dyjí. K jeho poznání přispěly archeologické výzkumy, které zde provádí od roku 1958 Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně. Pohansko u Břeclavi lze zařadit mezi nejvýznamnější památky raného středověku nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Terénními výzkumy byly zjištěny rozptýlené nálezy z různých období pravěku, především však bylo prokázáno soustavné osídlení od dob slovanské expanze (6. stol.) až do první poloviny 10. století n. l.

Více informací o lokalitě

Muzeum

Na lokalitě Pohansko se nachází také stejnojmenný empírový zámeček, který zde nechali postavit Lichtenštejnové v letech 1810 – 1812 k loveckým účelům v místech, kde o mnoho staletí dříve stával val slovanského hradiště. Jedná se o symetrickou plochostropou stavbu s přízemními otevřenými arkádovými křídly, která má ve střední části jednopatrovou nástavbu. Pod římsou přízemního patra a v čele nástavby jsou kruhové reliéfní medailony a obdélníkové reliéfy se štukovými výjevy inspirovanými antickými příběhy. Uvnitř zámečku byla instalována expozice dokumentující výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů slovanského hradiska, která byla v roce 2010 inovována.

Objekt patří do správy Městského muzea a galerie Břeclav.

Přejít na stránky muzea

Archeologické nálezy z lokality

Hroby

Dokumentace kosterních pozůstatků metodou 3D modelace z fotografií.
Více o nálezu 

Náušnice

Ukázky nálezů náušnic z Pohanska

Více o nálezu 

Gombíky

Ukázky nálezů gombíků z Pohanska

Více o nálezu