Závěrečné práce

BALCÁRKOVÁ, Adéla. Nůž v raném středověku na příkladu nálezů z Břeclavi – Pohanska [online]. 2006 [cit. 2015-05-07]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/110365/ff_b/.

BOBEROVÁ, Kateřina. Genetická studie lidí z jižního předhradí Břeclav – Pohansko [online]. 2012 [cit. 2015-05-07]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Eva Drozdová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/53399/prif_d/.

ČERNÝ, Hynek. Praktická funkce kovodělného výrobního komplexu z Břeclavi – Pohanska [online]. 2009 [cit. 2015-05-07]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/150379/ff_b/.

DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi [online]. 2008 [cit. 2015-05-07]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/16433/ff_d/.

HLAVICA, Michal. Značky na dnech nádob z Břeclavi-Pohanska v kontextu raně středověkého hrnčířství [online]. 2015 [cit. 2015-05-07]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/178604/ff_m/.

KALOVÁ, Kateřina. Paleopatologické zhodnocení obyvatel Pohanska u Břeclavi [online]. 2012 [cit. 2015-05-07]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Eva Drozdová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/124011/prif_d/.PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Problematika pohřbívání na Jižním předhradí velkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko [online]. 2012 [cit. 2015-05-07]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/18685/ff_d/.

KLIMKOVÁ, Lucie. Nálezy pražnic z Břeclavi – Pohanska poloha Lesní školka [online]. 2013 [cit. 2015-05-07]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/331012/ff_b/.

KOŠUTOVÁ, Barbora. Vztah člověka a krajiny v raném středověku na příkladu Pohanska u Břeclavi [online]. 2011 [cit. 2015-05-07]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/109666/ff_m/.

MÜLLER, Jakub. Geoelektrické metody aplikované na vybraných fortifikovaných lokalitách na Moravě [online]. 2012 [cit. 2015-05-07]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Antonín Přichystal. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/310546/prif_b/.

PARMOVÁ, Klára. Pokus o určení sérologických vlastností ABO sytému u kosterních pozůstatků z Pohanska Lesního hrúdu [online]. 2010 [cit. 2015-05-07]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Eva Drozdová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/150865/prif_m/.

PÍŠTĚKOVÁ, Hana. Tafonomie v archeologickém kontextu. Analýza velkomoravských pohřbů na lokalitě Břeclav-Pohansko-Lesní hrúd [online]. 2011 [cit. 2015-05-07]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/42503/ff_b/.

PÍŽOVÁ, Kristýna. Genetická analýza kosterních pozůstatků z lokality Pohansko – Lesní Hrúd [online]. 2010 [cit. 2015-05-07]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Eva Drozdová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/184739/prif_m/.

PÍŠTĚKOVÁ, Hana. Tafonomie v archeologickém kontextu. Analýza velkomoravského pohřebiště Břeclav Pohansko Lesní hrúd [online]. [cit. 2015-05-07]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/42503/ff_m/.

PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela. Žarnov ako ukazovateľ života a zániku [online]. 2014 [cit. 2015-05-07]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Petr Dresler. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/400279/ff_b/.

SALVETOVÁ, Marie. Archeologický výzkum Břeclav-Pohansko ve světle archivních materiálů [online]. 2012 [cit. 2015-05-07]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiřina Štouračová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/216388/ff_m/.

SOTÁKOVÁ, Martina. Břeclav – Pohansko, poloha Lesní hrúd. Spracovanie a analýza fragmentov mazanice z výskumu r. 2003 a 2004 [online]. 2007 [cit. 2015-05-07]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Macháček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/65083/ff_m/.

ŠEDIVÝ, Jiří. Geologie a kamenné stavební materiály slovanského centra v Pohansku u Břeclavi [online]. 2010 [cit. 2015-05-07]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Antonín Přichystal. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/78294/prif_m/.

VOŘÍŠEK, Roman. Nepylové objekty palynologických preparátech z lokality Pohansko [online]. 2009 [cit. 2015-05-07]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Nela Doláková. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/173072/prif_b/.