Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka se náchází na stránkách veda.muni.cz. Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni.

Mobilní archeologická laboratoř

virtual_prohl_laborator

Archeologické naleziště

virtual_prohl_plocha

Odkrytý archeologický objekt

virtual_prohl_objekt