V objevené rotundě na Pohansku jsou zřejmě hroby velmožů

(Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/veda/v-objevene-rotunde-na-pohansku-jsou-zrejme-hroby-velmozu_178481.html#.VXqXOPnq3X0)

Archeologický výzkum v nedávno nalezené rotundě na velkomoravském hradišti Pohansko u Břeclavi může přinést významné nálezy, protože do podlah významných kostelů se pochovávali nejdůležitější velmožové. A terén uvnitř stavby naznačuje, že tam hroby jsou.

Vědci dosud zkoumali pouze v okolí rotundy. Do vykopávek uvnitř původní stavby se pustí příští léto, říká vedoucí výzkumu Jiří Macháček z Masarykovy univerzity v Brně.

Rotunda z Pohanska má v průměru šest metrů. Již její samotný nález se stal archeologickou senzací. Patří mezi dvacet nejstarších staveb v republice. Objevena byla na místě, kolem něhož chodili archeologové bez zájmu půl století.

„Je samozřejmě velkou otázkou, zda v hrobech jsou, či nejsou milodary – tedy šperky, zbraně a další předměty. Může jít jen o kosterní pozůstatky, anebo nás čeká překvapení,“ říká Macháček.

Bohaté pohanské hroby?

Hroby mohou být chudé, pokud vznikly po příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Podle křesťanských rituálů se totiž mělo tělo pochovávat bez milodarů jen v rubáši. Zvyk přidávat milodary do hrobů ale přetrvával i v době nástupu křesťanství.

Pokud se v rotundě na Pohansku hroby najdou, bude to jasným znamením toho, že šlo o mimořádně důležitý objekt. V běžných velkomoravských kostelích se nepohřbívalo. Ostatky se našly ve významných budovách typu baziliky v Mikulčicích, anebo v malých pohřebních kaplích.

Nejdůležitějším velkomoravským hrobem, který by si všichni archeologové přáli najít, je místo odpočinku prvního moravského arcibiskupa – svatého Metoděje, který je s bratrem Cyrilem patronem Moravy. „Metodějův hrob by byl spíše ve velkém objektu typu metropolitního chrámu. Tím ale rotunda není,“ dodává Macháček.

týden.cz, 16.8.2010