Souborné práce

DOSTÁL, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1975, 520 s., [28] s. obr. příl.
online dostupné: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103565

DOSTÁL, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1985, 168 s., 22 s. obr. příl.
online dostupné: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103564

DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
online dostupné: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/127630

DROZDOVÁ, Eva. Břeclav – Pohansko. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2005, 146 s. ISBN 8021023708.
online dostupné: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103567

KALOUSEK, František. Břeclav-Pohansko: archeologické prameny z pohřebiště. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, 221 s., 47 s. obr. příl., 1 mapa.
online dostupné: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103562

MACHÁČEK, Jiří. Břeclav-Pohansko: digitální katalog archeologických pramenů. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2002, 101 s. ISBN 8021028203.
online dostupné: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103566

VIGNATIOVÁ, Jana. Břeclav-Pohansko. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 238 s. ISBN 8021004363.
online dostupné: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103563