Slávu Velkomoravské říše připomíná Pohansko

(Zdroj: http://breclavsky.denik.cz/serialy/slavu-velkomoravske-rise-pripomina-pohansko-20130225.html)

Na Břeclavsku se nachází jedno z nejvýznamnějších velkomoravských hradisek na Pohansku u Břeclavi. V prostředí tehdejší říční krajiny dolního toku řeky Dyje vznikla významná opevněná aglomerace s dvorcovým uspořádáním, sídlem místních politických elit a rozlehlými předhradími.


breclavsky.denik.cz, 26. 2. 2013