Projekty

2015-2017 – Frontier, Contact Zone or No Man’s Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages

Zdroj: https://www.muni.cz/research/projects/30623


2015-2017 – Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích (CLOVEG)

Zdroj: https://www.muni.cz/research/projects/30944


2014-2016 – Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotudny na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi.

Zdroj: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/27204


2012-2016 – Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti.

Zdroj: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/17744


2012-2014 – Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?

Zdroj: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/17724


2009-2011 – Systém využití krajiny sídlištní struktura jako rámec rozvoje a úpadku raně středověkých komplexních společností středovýchodní Evropy.

Zdroj: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/4024


2009 – Mezinárodní konference k 50. výročí zahájení archeologického průzkumu na Pohansku

Zdroj: http://www.muni.cz/research/projects/6922


2004-2006 – Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Munitio, emporium nebo palatium velkomoravských knížat.

Zdroj: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/1799


1999-2002 – Ekonomicko-sociální struktura raně středověkého centra a jeho zázemí.

Zdroj: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/143


1994-1996 – Specializovaná výroba a její odraz v hospodářsko-společenském vývoji 8.-12. století na Moravě.