Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.

renatkaMgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (roz. Švecová) je odborná asistentka výzkumu a vývoje, pracující v současné době na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

Narodila se v Žilině na Slovensku. Studium magisterského stupně oboru archeologie na Masarykově univerzitě Brně úspěšně ukončila v roce 1999. Její magisterská diplomová práce se zaměřovala na zpracování a analýzu kostěné a parohové industrie z předvelkomoravských a velkomoravských sídlišť na Pohansku u Břeclavi. Právě Pohansko se stalo hlavním bodem zájmu této badatelky. Zde se dnes podílí na vědecko-výzkumné činnosti a od roku 2008 tvoří součást výzkumného týmu Pohanska.

Po ukončení magisterského studia začala pracovat jako archeoložka Městského muzea a galerie v Břeclavi. Na této instituci strávila rok a poté od roku 2000 fungovala jako knihovnice a samostatná odborná referentka ÚAM FF MUNI. Od roku 2006 pracuje na zmiňovaném ústavu jako odborná asistentka výzkumu a vývoje. Ve svém studiu a vzdělávání se rozhodla dále pokračovat a stala se posluchačkou doktorského studijního programu, který zdárně ukončila obhajobou disertační práce v dubnu 2012. Podkladem pro její práce se stalo opět velkomoravské hradisko Pohansko, kde se Renáta Přichystalová zabývala problematikou pohřbívání na jižním předhradí hradiska.

Mimo vlastní vědeckou činnost se věnuje i výuce na ÚAM, kde přednáší na téma metodologie archeologické prospekce a exkavace, parohové a kostěné industrie od paleolitu po raný středověk a vede přednášky na téma metodiky a etiky vědecké práce. Mimo Masarykovu univerzitu vyučuje také na katedře historie Univerzity Palackého v Olomouci. Vedle uvedené pedagogické činnosti a intenzivního archeologického výzkumu na Pohansku se účastnila i mnoha dalších projektů.

Academia.edu:  https://muni.academia.edu/Ren%C3%A1ta%C5%A0vecov%C3%A1

Literatura: Kompletní seznam naleznete zde