Nálezy literatura

MACHÁČEK, Jiří. Die neue Funde der ältesten verzierten frühslawischen Keramik in Mähren. In Frühe Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. 1. vyd. Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2002. s. 177-181. ISBN 961-6169-22-X.

MACHÁČEK, Jiří. Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. 299 s. ISBN 80-210-2525-5.
online dostupné: https://www.academia.edu/1510771/Studie_k_velkomoravsk%C3%A9_keramice

MACHÁČEK, Jiří. K absolutní a relativní chronologii keramiky středodunajské kulturní tradice na jižní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 5, Řada archeologická, Brno: Masarykova univerzita, 2000, 1,s. 25-56. ISSN 1211-6327. 2000.
online dostupné: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/113814

ŠVECOVÁ, Renáta. Dva netypické parohové predmety z Pohanska pri Břeclavi. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická M, Brno: Masarykova univerzita, LI, M7s. 83-92. ISSN 1211-6327. 2002.
online dostupné: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/113834

ŠVECOVÁ, Renáta. Nálezy astragalov na Pohansku pri Břeclavi. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M 6, Řada archeologická, Brno: Masarykova univerzita, M6s. 149-165. ISSN 1211-6327. 2001.
online dostupné: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/113695

ŠVECOVÁ, Renáta. Nálezy kostenej a parohovej industrie z predveľkomoravských a veľkomoravských sídlísk na Pohansku u Břeclavi do roku 1995. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 5, 1s. 61-97. ISSN 1211-6327. 2000.
online dostupné: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/113815