Metody výzkumu

Prospekce

Letecká prospekce

Letecká prospekce

magnetika_zoro

Geofyzikální prospekce

Povrchové sběry

 

 

 

 

Exkavace

Fotografická dokumentace

Fotografická dokumentace

Kresebná dokumentace

Kresebná dokumentace

Geodézie

Geodézie

 

 

 

 

Post processing

GIS (© Petr Dresler)

Digitalizace (GIS, Surfer)

Inventarizace (umývaní, popisování, naplňování databáze)

Inventarizace

Vytváření modelů (© Michal Vágner)

Vytváření 3D modelů