Mgr. Petr Dresler, Ph.D.

290743_2192434418601_663584667_oMgr. Petr Dresler, Ph.D. je vedoucím archeologického výzkumu na Pohansku a odborným asistentem působícím na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně.

Narodil se v Novém Jičíně v roce 1978. V roce 1997 započal studium archeologie na Masarykově univerzitě, které ukončil úspěšným obhájením magisterské diplomové práce zaměřené na bádání v problematice esovitých záušnic. Po svém absolvování plynule navázal studiem doktorského studijního programu na ÚAM FF MU a k obhajobě dizertační práce přistoupil v roce 2008. Od tohoto roku pracuje jako odborný asistent a pedagog výše zmíněného pracoviště. Od roku 2009 zastává pozici lektora klíčové aktivity OPVK „Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe“, a od roku 2012 lektora klíčové aktivity OPVK „Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce“.

Od roku 2003 je součástí výzkumného týmu pracujícím na vědeckém průzkumu velkomoravského hradiska Pohanska u Břeclavi. V rámci své pedagogické činnosti přednáší na téma geografické informační systémy, prostorové modelování, výpočetní technika a geodézie v archeologii, vede závěrečné práce posluchačů studijních programů a podílí se na publikování výsledků výzkumů nejen z lokality Pohansko. Stal se řešitelem projektu „Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?“ probíhajícího v letech 2012-2014, a na řadě dalších projektů spolupracoval. V roce 2016, po zvolení Jiřího Macháčka na post vedoucího Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, se stává vedoucím výzkumu na Pohansku.

V soutěži o nejlepší práci v oboru archeologie autorů do 36 let pro rok 2009 obsadil 2. místo a získal cenu Janu Rulfa.

Academia.edu: https://muni.academia.edu/PetrDresler

Publikace: Komletní seznam naleznete zde