prof. PhDr. Bořivoj Dostál, DrSc.

Dne 16. 8. 1929 přišla na svět jedna z významných osobností moravské archeologie 20. století. Prof. PhDr. Bořivoj Dostál, DrSc. byl známým badatelem, archeologem, profesorem dnešní Filozofické fakulty MU v Brně se specializací na slovanskou archeologii, především na období Velké Moravy.

Narodil se v Heršpicích u Slavkova a již v mládí se u něj projevila hluboká vášeň pro historii, které zasvětil celý svůj život. Zájem o dějiny naší země v něm ještě více umocnil jeho středoškolský učitel František Kalousek, díky němuž se Bořivoj Dostál později začal věnovat archeologii. Nejprve však vystudoval obor dějepis a ruština na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita).

Již v průběhu svého tříletého studia na Pedagogické fakultě se zúčastnil výzkumu staroslovanského hradiska u Znojma vedeného F. Kalouskem, a díky této zkušenosti se po absolvování dvouleté povinné vojenské služby rozhodl opět vrátit ke studiu jako student prehistorie a historie. Znalosti v oblasti archeologie nabyl u profesorů E. Šimka a F. Kalouska, u profesorů R. Holinky, J. Macůrka a J. Šebánka vystudoval historii. Po úspěšném absolvování studií se stal důležitou součástí Ústavu pro prehistorii a protohistorii. Od konce 50. let se spolupodílel na realizaci jednoho z největších archeologických výzkumů své doby, výzkumu velkomoravského hradiště Pohanska u Břeclavi. Zde na této unikátní lokalitě strávil dlouhých 36 let svého života a spolu s prof. Kalouskem zde vybudoval archeologickou stanici, která funguje dodnes.

Na Ústavu pro prehistorii a protohistorii působil od roku 1955, a od roku 1970 stál již v jeho vedení. Funkci ředitele Katedry prehistorie zastával pouze po dobu dvou let, jelikož byl odvolán a nucen odstoupit. O to víc se v této době začal věnovat práci na Pohansku a své vlastní vědecké činnosti. Po změně politických poměrů 1. 1. 1990 byl opět jmenován do čela Katedry prehistorie. Ve znovuzvolené pozici se snažil vymanit katedru ze součásti Katedry dějin SSSR a socialistických zemí, jejíž složkou byla od roku 1986.

Prof. Dostál byl známý jako přísný a náročný pedagog, avšak právě díky svým vysokým nárokům vzešlo z řad jeho posluchačů mnoho nadějných českých, slovenských, ale i zahraničních archeologů a historiků. Jeho publikační činnost čítá více než 250 položek a jeho životní dílo je pro moravskou slovanskou archeologii velkým přínosem.

Zemřel dne 18. 8. 1994 po náhlé, těžké nemoci ve věku 65 let.